Comunicados CCOO ERE Convenio Comité de Empresa Negociacións Publicacións Dirección de Empresa Demandas Conflicto Colectivo Mobilizacións Tragsatec Despedimentos Denuncias Formación Acordos Eleccións FAS Notas de prensa #StopEreTragsa Sección Sindical Axudas Sentenzas Tragsa A Coruña Folga Información Inspección de traballo #Eleccións2016 #9X Concentración Convocatorias Permisos #555Readmisión FAV Grupo Tragsa Lexislación Comisión Reclasificación Reclasificación SIMA Actas Propostas Reunións Tecniberia Igualdade Plan Viabilidade 2015 RSE 8 de marzo Comisión Interministerial Comisión de Igualdade Contratacións Datos económicos Generalitat Valenciana Informes Medios Comunicación Mobilización Nomeamentos Prestacións Reuniones SEPI Vídeo dia da muller #25N Asamblea BOE Carteles Comisión FAV Comisión Formación Contra a violencia de Xénero DPO Dereitos laborais Dietas Elvira Rodríguez Escritos Organigrama PAF PIF Paga Extra Patronal Petición información Queixas Regulamentos Resolucións Sabías que...? Seguridad y Salud Seguridade Social Seguridade e Saúde Sollicitudes UGT Vacantes 1 de maio Andalucía Art. 41 Art. 64 Atrasos Calendario Laboral Campañas Comfia Comité Coruña Comité Intercentros Despidos Dimisións Dirección Empresa Documentos Día de Encomendas de Xestión Enlaces Excedencia Gaceta Sindical Gardacostas Grupos Parlamentarios Guías Horas Extra Igualdade salarial LGPE Manifesto Ministerio Normativas Notificacións Partes Actividade Plenario RR.HH. Representación Sindical Estatal. Representates dos traballadores Reservas Mariñas Salas de Lactación Subcontratacións TX Europeo Tarifas Xornada laboral Xubilacións Xuntanzas Xustiza Ébola Órgano Representación Estatal

lunes, 31 de julio de 2017

Reunión RSE 26 de xullo de 2017Enviamos un novo comunicado no que informamos dos seguintes asuntos tratados na reunión coa empresa en Madrid o pasado 26 de xullo a proposta de CCOO:
 • Incremento salarial 2017
 • Transformación de contratos eventuais a fixos e contratación temporal
 • Permiso por enfermidade sen baixa
 • Reclasificación profesional
 • Sentenza de aplicación de antigüidade
 • Recoñecemento indefinido non fixo
 • Tasa reposición 2016
 • Modificación reglamento FAV
 • Permiso por asistencia a médico mutua
 • Varios
  • Tempo desprazamento a consulta médica
  • Certificado de empresa que acredite o traballo realizado na mesma
  • Criterio común de devengo de dietas
  • Equiparación do tempo de descanso ao establecido en Tragsa
Ao final do comunicado podedes ver as conclusións que sacamos desta reunión e queremos resaltar. Estas son:

Conclusións

Como podemos comprobar e a pesar dos bos datos económicos deste exercicio e, previsiblemente, do seguinte, a vontade de diálogo da empresa segue sendo nula e reduce a intervención inicial da Presidenta do Grupo, Elvira Rodríguez, nunha simple declaración de intencións. 

Séguense amparando unha e outra vez á nula posibilidade de negociación por impedimentos da LPGE como vén sendo a constante nestes últimos anos, polo que só senta a negociar coa parte traballadora cando a Lei esíxello (incremento salarial do 1% ou a aplicación da taxa de reposición).

Desde CCOO podemos entender que a Lei sexa bastante restritiva en canto á negociación colectiva, xa que entre autorizacións das distintas comisións, os informes previos e favorables que se necesitan para chegar a acordos (que se non se obteñen, todo acordo considérase nulo) e as responsabilidades nas que pode incorrer a empresa se non se cumpren todos estes requisitos, a negociación colectiva faise sumamente difícil e complicada, pero non se aprecia unha vontade clara, nin de diálogo nin de tentar atopar solucións acordadas coa representación legal para poder mitigar os prexuízos que todas estas limitacións están a producir no persoal, non podendo aceptar esta Sección Sindical que sexan os Tribunais de Xustiza os que establezan os dereitos individuais e colectivos do  persoal por norma, hábito ou costume.

Ademais, para CCOO é inasumible que para todos os demais asuntos a dirección néguese a dialogar en base a estas restricións, utilizadas moitas veces como escusa ou levadas ao límite,  anunciando inclusive o incumprimento de xurisprudencia xa consolidada e pacíficamente aplicada en Tragsatec (plus de antigüidade ou recoñecemento de indefinidos non fixos) ou se neguen a aplicar novas sentenzas executivas que recoñecen os dereitos xa pactados entre a anterior dirección e a parte traballadora (permiso por enfermidade sen baixa).

Tal e como xa manifestamos no noso anterior comunicado, aínda que quedou demostrado que estas reunións non serven como medio de diálogo e é unha proba do fracaso da Dirección de RRHH no que a política de Relacións Laborais se refire, CCOO seguirá asistindo ás mesmas como acto previo a acudir a vías xudiciais como solución aos problemas laborais de Tragsatec.


Ler comunicado

lunes, 15 de mayo de 2017

Incrementos salariais no sector público


As sucesivas Leis aprobadas polo Estado viñeron limitando as subidas salariais nas empresas do sector público, entre as que se atopa Tragsatec, trabando con iso a posibilidade de acordos en materia retributiva naqueles ámbitos de negociación que afectan ao noso persoal como é o Convenio Nacional de Enxeñerías, a Comisión de reclasificación profesional de Tragsatec, etc.

A fin de poñer freo a esta situación, membros da nosa Federación de CCOO reuníronse con representantes de PSOE, UNIDOS PODEMOS e ERC para presentar emendas ao proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017, que garantan a recuperación da negociación colectiva para o persoal laboral de empresas e entidades de dereito privado, que se integran no sector público estatal. 

Esta rolda de entrevistas cos partidos políticos do arco progresista que teñen representación no Congreso dos Deputados é a primeira dun proceso que concluirá cun próximo encontro con Cidadáns, PNV e PP.

Con esta nova iniciativa, desde CCOO volvemos a insistir na necesidade de recuperar os dereitos arrebatados a miles de persoas empregadas en empresas ou entidades cuxas relacións laborais atópanse reguladas pola lexislación laboral ordinaria pero que, con todo, están afectadas polos recortes e conxelacións do sector público, como é o caso de Tragsatec.

Deixámosche a ligazón á web de CCOO que explica o contido destas reunións.